สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

<h2><em><a href=”http://lotto.thaiza.com/”>ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล</a> งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560</em></h2>
<span style=”color: #ff0000;”>รางวัลที่ 1</span>
รางวัลละ 3,000,000 บาท

008656

<span style=”color: #ff0000;”>เลขหน้า 3 ตัว</span>
2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

573 949

<span style=”color: #ff0000;”>เลขท้าย 3 ตัว</span>
2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

773 923

<span style=”color: #ff0000;”>เลขท้าย 2 ตัว</span>
1 รางวัลๆละ 1,000 บาท

35
<h2><span style=”text-decoration: underline;”><a href=”http://lotto.thaiza.com/”>ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล</a> รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท</span></h2>
370525 395118 657205 713652 915073
<h2><span style=”text-decoration: underline;”>ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท</span></h2>
084806 348209 428119 652360 691883
734913 828072 872140 976504 978058
<h2><span style=”text-decoration: underline;”>ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท</span></h2>
002402 094752 226805 367716 458857
577007 697837 781211 866179 939226
009566 148943 228954 399027 474260
577947 712804 797932 874483 944849
039516 186052 258264 441525 504814
590783 715361 808470 885363 957680
040979 204569 348987 446648 533451
619747 752076 808719 887063 980393
044431 205478 365344 456685 561919
643854 767133 811199 936038 984480
<h2><span style=”text-decoration: underline;”>ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท</span></h2>
019542 127032 201632 270734 384669
490246 580631 683619 779536 853517
026798 127196 214855 295940 398540
496500 590119 694454 779932 905196
042733 132822 216623 301719 408729
503074 595060 706691 793894 911899
059442 144468 223470 321390 408955
507234 601032 709668 801180 916492
061882 147717 224564 332784 411618
518877 607886 715382 811962 916699
066652 149780 231824 358529 423679
545623 627292 715514 820498 932131
079305 166688 234432 359422 423727
554765 657326 730932 830204 959253
082089 172735 236792 366208 448415
559527 660861 759388 844561 962243
104594 192338 251586 370226 459522
568852 671502 770421 851782 965667
115759 194186 256015 383439 464416
578617 672867 775081 852732 970698

<a href=”http://lotto.thaiza.com/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-1/”><strong>ตรวจหวยย้อนหลัง</strong></a>